Ostoslistasi
Ostoslistasi on tyhjä
1 Kesäkuu 2017

Uusi IEC-maadoitusstandardi

Uusi standardi suojaamaan staattisen sähkön aiheuttamilta vaaroilta mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Kansainvälinen sähköalan standardointiorganisaatio (IEC) on julkaissut uudet tekniset määritykset: IEC 60079-32-1 ”Räjähdysvaaralliset tilat – Osa 32-1: Sähköstaattiset vaarat – Ohjeet”. Ohjeasiakirja sisältyy IEC:n ohjeistoon 60079 ”Räjähdysvaaralliset tilat”. Standardi on laadittu estämään tulen leviämistä ja sähkövioista aiheutuvia räjähdyksiä.

STANDARDI ON JAETTU SEITSEMÄÄN OSIOON.

  • Kiinteiden materiaalien käsittely
  • Nesteiden varastointi ja käsittely
  • Kaasujen ja höyryjen käsittely
  • auheiden varastointi ja käsittely
  • Räjähdysvaarallisen materiaalin varastointi ja käsittely
  • Sähköstaattisten purkausten välttäminen
  • Koneiden maadoitus ja potentiaalin tasaus

Julkaisu muodostaa kattavimman tähän mennessä laaditun ohjeiston, ja se tarjoaa yhtenäisen, globaalin menettelytavan sähköstaattisten riskien hallitsemiseen työpaikoilla. Määrityksessä annetaan lisätietoja asiaankuuluvista materiaaleista, prosesseista ja varusteista, joihin sähköstaattiset purkaukset voivat vaikuttaa. Siinä myös kuvataan selkeästi, miten haitat voidaan minimoida.

Opas ja maadoitusesite

Olemme julkaisseet yhdessä Newson Galen kanssa aiheesta oppaan – ”Grounding & Bonding Applications Handbook”. Yhdessä Maluxin ”Jorda alltid först” -maadoitusesitteen kanssa se antaa laajaa tietoutta riskeistä ja niiden käsittelystä. – Konkreettisia toimenpiteitä turvallisempaan arkeen.

Asiakaspalvelu
Onko sinulla kysymyksiä?
(019) 574 5701