Ostoslistasi
Ostoslistasi on tyhjä
29 Joulukuu 2022

Aika vaihtaa energiatehokkaampaan valaistusratkaisuun -loisteputkien valmistus loppuu 24.8.2023

Euroopan alueella ei 24.8.2023 jälkeen saa valmistaa eikä maahantuoda loisteputkia, jotka sisältävät elohopeaa. Elohopeaa on käytetty ultraviolettivalon tuottamiseen lineaarisissa loistelampuissa, jolloin lampun fluoresoiva pinnoite muuntaa ultraviolettivalon näkyväksi valoksi. Loisteputket T5 ja T8 ovat tähän saakka saaneet poikkeusluvalla sisältää vaaralliseksi luokiteltua elohopeaa, mutta RoHS-direktiivin 2011/65/EU poikkeusluetteloa on päivitetty vastaamaan vaihtomahdollisuuksia. Muutosta tukee myös Ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EU, jossa säädetään ekologisen suunnittelun vaatimuksista valolähteille ja erillisille liitäntälaitteille.  
 
Asetusten ja niiden muutosten myötä energiatehokkuus- ja laatuvaatimukset tiukentuvat, joka palvelee asiakkaitamme etenkin pitkällä aikavälillä. LED-vaihtoehtojen kehittyminen perinteisten loisteputkien tilalle mahdollistaa merkittävän säästön sähkökuluissa. LED-valaisinten valonlähteet ovat myös perinteisiä loisteputkivalaisimia pitkäikäisempiä, jolloin säästöä tulee myös elinkaarikustannuksissa. LED-valaisimet eivät sisällä myrkyllistä elohopeaa, joten korvaavilla vaihtoehdoilla varmistamme, että voimme tarjota yhä turvallisempia ratkaisuja asiakkaillemme. 
 
Turvallisissa käsissä Maluxin kanssa. Olethan yhteydessä valaisintiimiimme, jos haluat vaihtaa tilasi loisteputkivalaisimet turvallisiin LED-vaihtoehtoihin. 

Lähteet

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) -direktiivi 2011/65/EU

RoHS-direktiivi on säädetty vuonna 2006 rajoittamaan haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Haitallisiksi aineiksi luetellaan elohopea, kadmium, lyijy, kuusiarvoinen kromi sekä palonsuoja-aineet PBB ja PBDE. Direktiivin tuominen lainsäädäntöön suojelee ihmisten terveyttä, ympäristöä sekä huomioi jätteiden haitallisuuden minimoinnin. Euroopan unionin alueella valmistettujen ja maahantuotujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tulee noudattaa RoHS-direktiivien vaatimuksia. 

Ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EC

Ekosuunnitteludirektiivi on säädetty vuonna 2009 kehittämään energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelua ja tuotekehityksen vaatimuksia ekologisesti kestäviksi. Tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta, ympäristön suojelun tasoa sekä energiahuoltovarmuutta. Direktiivin noudattamisen avulla edistetään kestävää kehitystä. 

Asiakaspalvelu
Onko sinulla kysymyksiä?
(019) 574 5700